Vítejte na stránce Jiřího Horeckého


Prezident asociace      Prezident asociace      Prezident asociace s rodinou      Prezident asociace s rodinou      Prezident Unie a ministr průmyslu a obchodu      Prezident asociace a ministryně práce a sociálních věcí      Prezident Unie a poslanec PČR Mgr. Roman Sklenák      Prezident Unie a ministr kultury      Prezident Unie a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

 

Narodil se 24. května 1978 v Táboře.

  • Po hotelové škole vystudoval obchodní management na Trent Nottingham University (Brno International Bussines School), poté veřejnou správu a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě. V roce 2013 dostudoval doktorské studium na Vysoké škole finanční a správní v Praze. Titul MBA získal v oboru Public Law (Ústav práva a právní vědy).
  • V sociálních službách působí od roku 1999, nejprve byl ředitelem Farní charity v Táboře (kontaktní centrum pro drogově závislé, asistenční služba, dobrovolnické centrum), od roku 2004 do roku 2008 byl ředitelem G-centra Tábor (domov pro seniory, pečovatelská služba, denní stacionář, odlehčovací služby, noclehárna, azylový dům pro ženy a matky s dětmi).
  • V roce 2007 byl zvolen prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a tuto funkci vykonává od roku 2008 na plný úvazek.
  • V roce 2013 byl zvolen prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR.
  • Je držitelem ceny Osobnost roku 2007 v sociálních službách.
  • Založil několik neziskových organizací, je členem Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, předsedou pracovní skupiny pro bydlení seniorů a rezidenční služby, členem komise pro rozvoj sociálních služeb MPSV ČR, členem Akreditační komise MPSV ČR, předsedou RAdy pro inspekce kvality sociálních služeb.
  • Od r. 2013 je poradcem ministra práce a sociálních věcí.
  • S manželkou Miroslavou, synem Theodorem Jákobem a dcerou Deborah Annou žije v Táboře.

Aktuálně


Rada vlády pro seniory a stárnutí populace
Dne 14. 6. 2016 se prezident APSS ČR a UZS ČR zúčastnil jednání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace.
Setkání v rámci projektu PESSIS III, akt. 3 Evropský sociální dialog & PESSIS I, II
Dne 8. 6. 2016 se prezident APSS ČR zúčastnil setkání v rámci projektu PESSIS III.
Slavnostní vyhlášení výsledků IV. ročníku projektu Dobrá duše
Dne 6. 6. 2016 se prezident APSS ČR zúčastnil slavnostního vyhlášení výsledků IV. ročníku projektu Dobrá duše v klášteře Minoritů.


Všechny aktuality