Vítejte na stránce Jiřího Horeckého


Prezident Unie             Prezident asociace   Prezident asociace a ministryně práce a sociálních věcí   Prezident Unie a ministr kultury   Prezident Unie a poslanec PČR Mgr. Roman Sklenák

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

 

Narodil se 24. května 1978 v Táboře.

  • Po hotelové škole vystudoval obchodní management na Trent Nottingham University (Brno International Bussines School), poté veřejnou správu a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě. V roce 2013 dostudoval doktorské studium na Vysoké škole finanční a správní v Praze. Titul MBA získal v oboru Public Law (Ústav práva a právní vědy).
  • V sociálních službách působí od roku 1999, nejprve byl ředitelem Farní charity v Táboře (kontaktní centrum pro drogově závislé, asistenční služba, dobrovolnické centrum), od roku 2004 do roku 2008 byl ředitelem G-centra Tábor (domov pro seniory, pečovatelská služba, denní stacionář, odlehčovací služby, noclehárna, azylový dům pro ženy a matky s dětmi).
  • V roce 2007 byl zvolen prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a tuto funkci vykonává od roku 2008 na plný úvazek.
  • V roce 2013 byl zvolen prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR.
  • Je držitelem ceny Osobnost roku 2007 v sociálních službách.
  • Založil několik neziskových organizací, je členem Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, předsedou pracovní skupiny pro bydlení seniorů a rezidenční služby, členem komise pro rozvoj sociálních služeb MPSV ČR, členem Akreditační komise MPSV ČR, předsedou RAdy pro inspekce kvality sociálních služeb.
  • Od r. 2013 je poradcem ministra práce a sociálních věcí.
  • S manželkou Miroslavou, synem Theodorem Jákobem a dcerou Deborah Annou žije v Táboře.

Aktuálně


Jednání na MZ ČR
Dne 9. 1. 2017 se prezident UZS ČR a APSS ČR zúčastnil jednání s ředitelkou odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR Mgr. Alicí Strnadovou k rozsahu činností všeobecné sestry.
Jednání na Ministerstvu spravedlnosti
Dne 4. 1. 2017 se prezident UZS ČR a APSS ČR zúčastnil spolu s ředitelem odboru 22 MPSV Mgr. Davidem Pospíšilem jednání s náměstkem ministra spravedlnosti Mgr. Michalem Fraňkem ve věci nucené správy.
Projekt Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky
Dne 19. 12. 2016 se prezident APSS ČR a UZS ČR zúčastnil úvodní setkání k projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky.


Všechny aktuality