Vítejte na stránce Jiřího Horeckého


Prezident asociace      Prezident asociace      Prezident asociace s rodinou      Prezident asociace s rodinou      Prezident Unie a ministr průmyslu a obchodu      Prezident asociace a ministryně práce a sociálních věcí      Prezident Unie a poslanec PČR Mgr. Roman Sklenák      Prezident Unie a ministr kultury      Prezident Unie a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

 

Narodil se 24. května 1978 v Táboře.

  • Po hotelové škole vystudoval obchodní management na Trent Nottingham University (Brno International Bussines School), poté veřejnou správu a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě. V roce 2013 dostudoval doktorské studium na Vysoké škole finanční a správní v Praze. Titul MBA získal v oboru Public Law (Ústav práva a právní vědy).
  • V sociálních službách působí od roku 1999, nejprve byl ředitelem Farní charity v Táboře (kontaktní centrum pro drogově závislé, asistenční služba, dobrovolnické centrum), od roku 2004 do roku 2008 byl ředitelem G-centra Tábor (domov pro seniory, pečovatelská služba, denní stacionář, odlehčovací služby, noclehárna, azylový dům pro ženy a matky s dětmi).
  • V roce 2007 byl zvolen prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a tuto funkci vykonává od roku 2008 na plný úvazek.
  • V roce 2013 byl zvolen prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR.
  • Je držitelem ceny Osobnost roku 2007 v sociálních službách.
  • Založil několik neziskových organizací, je členem Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, předsedou pracovní skupiny pro bydlení seniorů a rezidenční služby, členem komise pro rozvoj sociálních služeb MPSV ČR, členem Akreditační komise MPSV ČR, předsedou RAdy pro inspekce kvality sociálních služeb.
  • Od r. 2013 je poradcem ministra práce a sociálních věcí.
  • S manželkou Miroslavou, synem Theodorem Jákobem a dcerou Deborah Annou žije v Táboře.

Aktuálně


PT RHSD pro zdravotnictví
Dne 25. 5. 2016 se prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR zúčastnil jednání pracovního týmu RHSD pro zdravotnictví.
Jednání na Ministerstvu vnitra
Dne 24. 5. 2016 se prezident Unie zaměstnavatelských svazů a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR zúčastnil spolu s 1. místopředsedou vlády Slovinska Borisem Koprivnikarem a jeho kolegy ze Slovinska jednání s náměstky MV ČR.
Národní akční plán Alzheimer
Dne 16. 5. 2016 se prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb zúčastnil jednání pracovní skupiny k Národního akčnímu plánu Alzheimer.


Všechny aktuality