Vzdělání a praxe

Vzdělání

2010 – 2013Vysoká škola finanční a správní Praha, doktorské studium, obor Finance
2009 – 2010Ústav práva a právní vědy Praha, studium MBA v oboru Public law
2007 – 2009Česká zemědělská univerzita Praha, Veřejná správa a regionální rozvoj
2002 – 2006Nottingham Trent University – Brno International Bussines School, získaný titul: BA (Hons) in Bussines management, nostrifikovaný MZLU Brno
1999 – 2000Pedagogická Fakulta, Anglický jazyk –Německý jazyk (nedokončeno)
1995 – 1996Státní jazyková škola, České Budějovice
1992 – 1997Střední hotelová škola, Tábor
1984 – 1992Základní jazyková škola, Tábor

Státní a jiné zkoušky, diplomy, certifikáty, vysvědčení

 • Vysokoškolský diplom - Ph.D. - Finance
 • Vysokoškolský diplom – Ing. – Hospodářská politika a regionální rozvoj
 • Diplom – MBA in Public law
 • Maturitní zkouška
  (Český jazyk a literatura, Německý jazyk, Anglický jazyk, blok odborných předmětů)
 • Vysokoškolský diplom – B.A. (Hons) in Bussines management
 • Základní státní zkouška – Německý jazyk, Anglický jazyk
 • Všeobecná státní zkouška – Německý jazyk
 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
 • Certifikaat Nederlands als tweede taal

Zaměstnání – praxe

2017 - nyníviceprezident evropské Federace zaměstnavatelů v sociálních službách (FESE)
2016 - nyníprezident E.D.E. (European Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly)
2013 - nyníprezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR
2007 – nyníprezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
2003 – 2008ředitel G-centra Tábor (služby: Domov pro seniory, Odlehčovací služby, Pečovatelská služba, Denní stacionář, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Noclehárna pro muže, Středisko sociálních služeb)
2001 – 2003ředitel Farní charity Tábor (střediska: Auritus, centrum pro lidi ohrožené drogou, Dobrovolnické centrum, Asistenční služba)
2000 – 2001pobyt v U.S.A.
1999 – 2000ředitel Farní charity Tábor
1998 – 1999civilní služba – MěÚ Tábor, odbor kultury a cestovního ruchu
1997 – 1998soukromá základní škola Orbis Pictus v Táboře, pozice: učitel německého jazyka

Zahraniční krátkodobé stáže a školen

2019obchodní mise Izrael
2018studijní pobyty ve Francii, Španělsku
2018dvoutýdenní studijní pobyt v Austrálii
2016týdenní studijní pobyt ve Švýcarsku
2015týdenní studijní pobyt ve Švýcarsku (zaměřeno na Alzheimerovu chorobu)
2015týdenní studijní pobyt v Rakousku
2015týdenní studijní pobyt v Rakousku (v rámci projektu k podpoře sociálního dialogu)
2015týdenní studijní pobyt ve Finsku (v rámci projektu k podpoře sociálního dialogu)
2015týdenní studijní pobyt ve Švýcarsku (zaměřeno na Alzheimerovu chorobu)
2015týdenní studijní pobyt v Rakousku
2013týdenní studijní pobyt ve Francii
2012týdenní studijní pobyt ve Švýcarsku
2012týdenní studijní pobyt na Slovensku a Ukrajině
2011týdenní studijní pobyto na Islandu
2011týdenní studijní pobyt v Itálii
2011 týdenní studijní pobyt ve Švýcarsku
2010týdenní studijní pobyt na Islandu
2010týdenní studijní pobyt ve Slovinsku
2009týdenní studijní pobyt v Nizozemí
2009certifikovaný procesní manažer systému kvality E-qalin, Eisenach
2007, 3. - 8. 1.Governors training programme III., Indianapolis, USA
2007odborná stáže u poskytovatelů sociálních služeb, Wels, Rakousko, 7 dnů
2006, 8. - 9. 4.Governors traning programme II., Gent, Belgie
2006, 25. - 30. 1.Governors training programme I., Indianapolis, USA
2006Absolvování pilotního vzdělávacího programu MPSV ČR – Komunitní plánování sociálních služeb
2000Konstanz, Něměcko – nízkoprahová a sociální zařízení, 5 dnů
2000Bernau bei Berlin, Německo, nízkoprahová zařízení, léčebna, psychosociální poradny, sociální zařízení, 5 dnů
1999Nizozemí - Gelderland, domov důchodců, školní zařízení, ÚSP, 1 týden
1998, 1999Ukrajina - humanitární pomoc v církevních, zdravotních a sociálních zařízeních
1996, 1998Ústav sociální péče FATIMA – Nieuw Wehl, Nizozemí – 2 měsíce

Znalost cizích jazyků

Anglický jazyk výborná znalost slovem i písmem
Německý jazyk výborná znalost slovem i písmem
Nizozemský jazyk výborná znalost slovem i písmem
Francouzský jazyk základní znalost slovem i písmem