Vítejte na stránce Jiřího Horeckého


Prezident Unie    Prezident asociace    Prezident Unie

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

 

  • Narodil se 24. května 1978 v Táboře.
  • Po hotelové škole vystudoval obchodní management na Trent Nottingham University (Brno International Bussines School), poté veřejnou správu a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě. V roce 2013 dostudoval doktorské studium na Vysoké škole finanční a správní v Praze. Titul MBA získal v oboru Public Law (Ústav práva a právní vědy).
  • V sociálních službách působí od roku 1999, nejprve byl ředitelem Farní charity v Táboře (kontaktní centrum pro drogově závislé, asistenční služba, dobrovolnické centrum), od roku 2004 do roku 2008 byl ředitelem G-centra Tábor (domov pro seniory, pečovatelská služba, denní stacionář, odlehčovací služby, noclehárna, azylový dům pro ženy a matky s dětmi).
  • V roce 2007 byl zvolen prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a tuto funkci vykonává od roku 2008 na plný úvazek.
  • V roce 2013  a v roce 2017 byl zvolen prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR.
  • Je držitelem ceny Osobnost roku 2007 v sociálních službách.
  • Založil několik neziskových organizací, je členem Rady hospodářské a sociální dohody, Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, Rady vlády pro veřejnou správu, Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Rady kvality ČR, předsedou pracovní skupiny pro bydlení seniorů a rezidenční služby, členem komise pro rozvoj sociálních služeb MPSV ČR, členem Akreditační komise MPSV ČR, člen Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání, předsedou Rady pro inspekce kvality sociálních služeb.
  • V letech 2013-2017 působil jako poradce ministra, později ministyně práce a sociálních věcí.
  • S manželkou Miroslavou, synem Theodorem Jákobem a dcerou Deborah Annou žije v Táboře.

Aktuálně


Pracovní skupina k pojištění dlouhodobé péče v ČR
Dne 29. 6. 2020 se prezident APSS ČR zúčastnil jednání pracovní skupiny k pojištění dlouhodobé péče v ČR.
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody
Dne 29. 6. 2020 se prezident UZS ČR zúčastnil jednání plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody.
Jednání RVKPP na Úřadu vlády České republiky
Dne 25. 6. 2020 se zúčastnil prezident APSS ČR jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.


Všechny aktuality