Vítejte na stránce Jiřího Horeckého


Prezident Unie    Prezident asociace    Prezident Unie

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

 

  • Narodil se 24. května 1978 v Táboře.
  • Po hotelové škole vystudoval obchodní management na Trent Nottingham University (Brno International Bussines School), poté veřejnou správu a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě. V roce 2013 dostudoval doktorské studium na Vysoké škole finanční a správní v Praze. Titul MBA získal v oboru Public Law (Ústav práva a právní vědy).
  • V sociálních službách působí od roku 1999, nejprve byl ředitelem Farní charity v Táboře (kontaktní centrum pro drogově závislé, asistenční služba, dobrovolnické centrum), od roku 2004 do roku 2008 byl ředitelem G-centra Tábor (domov pro seniory, pečovatelská služba, denní stacionář, odlehčovací služby, noclehárna, azylový dům pro ženy a matky s dětmi).
  • V roce 2007 byl zvolen prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a tuto funkci vykonává od roku 2008 na plný úvazek.
  • V roce 2013  a v roce 2017 byl zvolen prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR.
  • Je držitelem ceny Osobnost roku 2007 v sociálních službách.
  • Založil několik neziskových organizací, je členem Rady hospodářské a sociální dohody, Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, Rady vlády pro veřejnou správu, Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Rady kvality ČR, předsedou pracovní skupiny pro bydlení seniorů a rezidenční služby, členem komise pro rozvoj sociálních služeb MPSV ČR, členem Akreditační komise MPSV ČR, člen Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání, předsedou Rady pro inspekce kvality sociálních služeb.
  • V letech 2013-2017 působil jako poradce ministra, později ministyně práce a sociálních věcí.
  • S manželkou Miroslavou, synem Theodorem Jákobem a dcerou Deborah Annou žije v Táboře.

Aktuálně


Vypořádací porada k novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Dne 5. 2. 2020 se prezident APSS a UZS zúčastnil vypořádací porady k novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na MPSV.
Jednání s vedoucí Odboru sociálních věcí Kraje Vysočina
Dne 4. 2. 2020 se prezident APSS zúčastnil jednání s vedoucí Odboru sociálních věcí Kraje Vysočina JUDr. Věrou Švarcovou.
Jednání Rady pro inspekci kvality sociálních služeb
Dne 21. 1. 2020 se prezident APSS ČR zúčastnil jednání Rady pro inspekci kvality sociálních služeb.


Všechny aktuality